MZDY & PERSONALISTIKA BRNO

Naše služby | Mzdy & personalistika

Zpracování a vedení mzdové agendy Zpracování a vedení personální agendy Ostatní práce související se mzdovou a personální agendou

Zpracování a vedení mzdové agendy

 • Měsíční výpočet mezd v souladu s příslušnými platnými zákony a nařízeními ve stanoveném výplatním termínu
 • Vyhotovení a archivace sestav vypracovaných mezd
 • Zabezpečení zaměstnavatelských oznamovacích povinností vůči správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám
 • Vedení a archivace mzdových listů jednotlivých zaměstnanců

Zpracování a vedení personální agendy

 • Zpracování nástupu zaměstnance
  • vypracování přihlášky zaměstnance k příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně
  • přihlášení zaměstnance k soc. a zdrav. pojištění
  • vedení jednotlivých ELDP
 • Zpracování výstupu zaměstnance
  • vypracování odhlášky zaměstnance z příslušné správy sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovny
  • odhlášení zaměstnance ze soc. a zdrav. pojištění,
  • zpracování ELDP a jeho doručení na příslušnou správu soc. zabezpečení
  • vypracování potvrzení při změně zaměstnání, tzv. Zápočtového listu
  • vypracování Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za aktuální zdaňovací období
 • Evidence souhrnu informací
  • kterými musí zaměstnavatel disponovat k plnění svých zaměstnavatelských funkcí, a to ve vztahu k sobě samému, k zaměstnancům a k orgánům, které jsou oprávněny některé údaje vyžadovat , jako:
  • soudy, vyšetřovatelé, finanční orgány, statistika

Ostatní práce související
se mzdovou a personální agendou

 • Boj s úředním šimlem - jednání za Vás s českými státními institucemi
  • registrace zaměstnavatele k příslušným zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení
  • registrace k dani z příjmů f.o. ze závislé činnosti, případně k dani vybírané zvláštní sazbou u příslušného F.Ú.
  • přihlášení zaměstnavatele k příslušné komerční pojišťovně pro účely zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené při pracovních úrazech nebo nemocí z povolání
 • Příprava a zástup při kontrolách prováděných u zaměstnavatele úřady (zdravotní pojišťovny, Správa sociálního zabezpečení, F.Ú., Úřad práce,...)
 • Poskytování poradenské činnosti v oblasti mzdového účetnictví
 • Zpracování hlášení pro Český statistický úřad
 • Vystavování potvrzení a opisů potvrzení souvisejících se zaměstnaneckým poměrem Vašich zaměstnanců
 • V termínu dle platného zákona zpracování Vyúčtování daně z příjmů f.o. ze závislé činnosti a funkčních požitků za příslušné zdaňovací období za organizaci, zpracování Vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkou za příslušné zdaňovací období za organizaci
 • V termínu dle platného zákona zpracování Výpočtu daně z příjmů f.o.ze závislé činnosti a funkčních požitků za příslušné zdaňovací období za jednotlivé zaměstnance

© 2007, Bc. Kateřina Minksová
[CNW:Counter]